Hvem er vi?

Oslo havn 1798 er initiert og utført av Tidvis AS. Vi startet som et forskningsprosjekt som så på norsk handel på 1700-tallet, men har utviklet oss til et firma med mål om å formidle historie på nye måter og til et bredere publikum.

Prosjektet har hatt følgende medarbeidere:

Andre del (januar til mai 2019)
Historikere i prosjektet er Ragnhild Hutchison (prosjektleder) og Amund Pedersen. Designere i prosjektet er Martin Brattensborg og Tora Olsvold (3D-grafikk og spillteknologi) og Thomas Sørlie Hansen (design, illustrasjon og web).

Første del (januar til august 2018)
Historikere i prosjektet er Ragnhild Hutchison (prosjektleder), Amund Pedersen og Henrik Thommesen. Designere i prosjektet er Mats Jørgensen, Anders Hereng Hansen (3D og animasjon) og Thomas Sørlie Hansen (design, illustrasjon og web).