Oslo havn 1798 logo

Historien

Tiårene på slutten av 1700-tallet og tidlig på 1800-tallet spilte en helt sentral rolle i utviklingen av det moderne Norge. I disse årene ble mye av grunnlaget lagt for den moderne markedsøkonomien og demokratiet. Nye idealer knyttet til kultur, estetikk og omgangsformer spredde seg, hvorav mange fremdeles er med oss i dag. I dette prosjektet brukes Oslo havn i året 1798 som inngang til å formidle utviklingen i Norge i denne perioden.

Oslo Havn 1798 eksperimenterer med og utvikler nye verktøy for å formidle digitalisert kulturarv til et bredt publikum. De siste årene har det blitt gjort tilgjengelig mye historisk kildemateriale knyttet til tiårene rundt 1800-tallet. Store satsninger som Lokalhistoriewiki.no, digitalarkivet.no, bokhylla.no og Digitaltmuseum.no, samt prosjektet Historiske toll og skipsanløpslister og Prishistorisk database er eksempler på dette. Det kulturhistorisk materiale bevart i disse basene har vært sentralt for utviklingen av den digitale verdenen. I Oslo havn 1798 legges det også til rette for at publikum selv kan utforske dette materiale ved å lenke til basene i infotags og andre koblinger.

Prosjektet har også hatt uvurderlig bistand fra ansatte ved Riksarkivet, Norsk folkemuseum, Maritimt museum, Nasjonalbiblioteket, Norsk lokalhistorisk institutt ved Nasjonalbiblioteket, Oslo Museum, Oslo byarkiv, Nasjonalmuseet og Riksarkivet.

Vil du vite mer om historien til Oslo havn på slutten av 1700- og tidlig 1800-tallet og arbeidet som har gått inn i å utvikle modellen? Her er bloggposter fra arbeidsprosessen:

Ting å gjøre i Oslo havn i 1798

Se opp! Lyse fasader i Oslo havn i 1798

Slik var det å være på bordtomtene i Oslo havn i 1798

Krana i Oslo havn i 1798

Domkirken i Christiania – kjent bygg, ukjent fasade

Salmakerhølet – ferskfiskens inngangsport

Hvordan rekonstruerer vi Oslo havn i 1798 digitalt?

Importen til Oslo havn på slutten av 1700-tallet

Sagspon i Oslo havn på 1700-tallet– plage og mulighet

Brannforsikring – unike innblikk i 1700-tallets norske byer

Paleèhaven – park, skolehave og nå steinplass med muligheter

Tollboden på 1700-tallet – porten til verden

Oslos sjøboder på 1700-tallet

Oslo havn - hva lå i gatene?

Vil du fortsatt vite mer? Kjøp Ragnhild Hutchisons bok om Norges økonomiske historie på 1700-tallet (2019) hos Cappelen Damm Akademisk