Oslo havn 1798 logo

Utstilling om Oslo havn 1798

Denne utstillingen stod i Kirkeristen i Oslo hele sommeren og litt utover høsten 2019. Den består av fire plansjer á 110 x 110 cm med fokus på havneområdets utvikling, fire panoramabilder á 200 x 50 cm som sammenligner dagens Oslo med 1700-tallets og et kart på 50 x 51,6 cm som viser et satelittfoto av dagens Bjørvika med deler av et 1700-tallskart lagt oppå. Utfra tomtene på dette kartet festet vi snorer som ledet til små plansjer med informasjon om hver tomt.

Her kan du laste ned en pakke som inneholder trykkfiler og alt som trengs for å sette opp utstillingen. Vi anbefaler å trykke på kapa-papp eller tykk kartong.


Plansje 1: Hva er Oslo havn 1798?
Plansje 2: Utviklingen av Oslo havn
Plansje 3: Havnen og handel
Plansje 4: Havnen, husene og befolkningen

Panorama 1: Langkaia
Panorama 2: Operataket
Panorama 3: Fred. Olsens gate og Børsparken/Grønningen
Panorama 4: Strandgata og Paléhagen/Plata.