Oslo havn 1798 logo

Om Oslo havn 1798

Oslo havn 1798 har som mål å gi publikum, både barn og voksne, innblikk i Oslos og Norges historie på slutten av 1700-tallet på nye måter. Vi oppfordrer til at den oppleves stående ute i Bjørvikaområdet, men den kan også oppleves bare på skjerm. Oslo havn 1798 er utviklet av Tidvis AS.

Prosjektet Oslo havn 1798 er en interaktiv opplevelse langs Oslo havn (Havnepromenaden) som gir publikum – både barn og voksne – ett sanselig inntrykk av Oslos og Norges historie og kunsthistorie på slutten av 1700-tallet. Visuelt og lydmessig er Oslo havn 1798 en digital verden. Den er likevel fortøyd i den fysiske verden gjennom luktbokser og vektleggingen av stedet.

Oslo havn 1798 kan oppleves på smarttelefon, pad, og pc. For den beste opplevelsen skal du stå på stedene som er gjenskapt, og der se, lytte, og lukte til det som kjennetegnet dem i 1798. Du skal også reflektere over om, og hvordan, disse stedene har forandret seg.

Spillteknologi og Virtual reality (VR) er brukt til å utvikle den digitale delen av opplevelsen. Skilt på «de oransje konteinerne» i Bjørvika langs Havnepromenaden er de fysiske inngangene til den digitale verdenen, men har også litt ekstra informasjon om noen av stedene. På disse skiltene finnes også luktbokser i sommerhalvåret.

Bygningene, havneområdet og alle andre deler av Oslo havn 1798 bygger på forskning gjort av historikere, kulturhistorikere og arkeologer. Lenker til referanser og ytterligere informasjon er tilgjengelig i tilknytning til opplevelsene.

Prosjektet har til nå hatt to deler. Første del startet i januar og ble avsluttet i juni 2018. Da ble grunnlaget for 3D modellen lagt. Andre del startet i januar og avsluttes i mai. I denne skal modellen gjøres interaktiv og det skal legges inn flere steder å utforske.

Her kan du laste ned hele Oslo havn 1798-modellen fra del 1 som Unity-prosjekt via Itch:

Modellen etter del 1

Her kan du laste ned hele Oslo havn 1798-modellen fra del 2 som Unity-prosjekt via Itch:

Modellen etter del 2

Oslo havn 1798 og dets innhold er tilgjengelig på CC-BY-SA-lisens Creative Commons-lisens Vi oppfordrer publikum til å laste ned, bruke, remikse og bygge videre på vårt arbeid, så lenge det som produseres deles med samme vilkår og at det tydelig refereres tilbake til Tidvis AS.

Følg prosjektet på Facebook.