Oslo havn 1798 logo

Undervisningsopplegg

Oslo havn 1798 er laget for å stimulere til refleksjon om historisk endring og utvikling. Ved å se, høre og ellers sanselig erfare hvordan det kan ha vært i en norsk havn på slutten av 1700-tallet ønsker vi å sette i gang tanker som:

  • Hvordan ville hverdagen vært om jeg levde på 1700-tallet?
  • Hvordan har Norge og verden utviklet seg siden 1798?
  • Hva er likt og ulikt – i 1798 og nå?

Med utgangspunkt i refleksjonene om endringene fra 1798 til i dag, hvordan kan vi forholde oss til fremtiden?

Om det ikke er praktisk mulig å fysisk være til stedet i Bjørvika og der sammenligne 1798 med i dag oppfordrer vi til å bruke kartet og street view funksjonen. For å gjøre det – se ned til du finner den røde prikken. Klikk på den, og så velg street view-funksjonen. Reflekter så over hvordan det så ut i 1798 og i dag. Bruk gjerne litt tid på å tenke over hvordan det kan ha sett ut der du bor på slutten av 1700-tallet, og endringene frem til i dag.

Her har vi lagt ut et knippe undervisningsopplegg som fritt kan benyttes i undervisningen eller som inspirasjon. Vi tar gjerne også forslag på nye.

For ytterligere faglig bakgrunnsmateriale henviser vi til lærebøkene som brukes i skolen, samt NDLA historie - Norge 1500-1800.